Behöver ni hjälp med svetsning? Då kan MIG svetsning vara det ni är ute efter. Metoden i sig innebär att man för samman minst två stycken material, som båda hettas upp för att kunna smältas ihop. Ibland används tillsatsmedel eller metaller för att sammanfoga materialen. Elektricitet, friktion, laser och gasflamma är några exempel på den energi som krävs och används för att svetsa.

TIG svetsning och MIG svetsning är två vanliga svetsmetoder som i sig bidrar till flera möjligheter.

Dessa metoder gör att man kan åstadkomma flera olika svetsarbeten. Både privatpersoner men framförallt företag kan behöva hjälp med svetsning av både mindre och större serier. Det kan då vara bra att ta kontakt med ett bolag som är experter inom området. Då kan man verkligen få svetsjobbet gjort - precis så som man tänkt sig!

Mer om att MIG svetsa.

Vad innebär då MIG svetsning rent konkret? Den direkta översättningen för MIG är "Metal Inert Gas". Vid sammanfogningen bidrar svetselektroden med material till ihopsättningen som sedan förbrukas under själva svetsarbetet. Metallen från elektroden förs över till svetsfogen när elektroden smälter ner, det görs antingen genom kortbågsvetsning eller spraybågsvetsning. För att svetsfogen som bildats ska skyddas används skyddsgas. För MIG svetsning används oftast olika gasblandning, som argan eller helium. Strömmen som tillförs vid denna form av svetsning är oftast likström eller växelström.

Denna svetsmetod är flexibel och kan användas för flera olika sorters arbeten. MIG svetsning kan användas för att svetsa i både tunn och grov plåt likväl som i andra former av konstruktionsmaterial som aluminium. Metoden tillåter också en mängd olika svetslägen.​​​