Är det så att ni behöver antistatprodukter? Med antistatprodukter kan ni bli av med statisk elektricitet på ett bra sätt. Hos Alpharay finns det flera bra lösningar för detta. Bland annat har de:

  • Antistattråd
  • Jonisatorer med tryckluft
  • Alpha Staticmaster jonisatorer

Statisk elektricitet är den osynliga källan till många produktionsproblem. För att på ett snabbt och effektivt sätt lösa detta problem så gäller det att använda rätt sorts antistatlösning. Man brukar dela in denna typ av utrustning i två huvudområden. Det är aktiva och passiva eliminatorer. De aktiva kallas även för jonisatorer. De är elektriskt anslutna och producerar luft som är joniserad. Denna luft agerar sedan som en laddningsbärare och består av både positiva och negativa joner.

Bra produkter för antistatproblem

Om ni har behov av antistatprodukter eller jonisatorer, så vänd er då till Alpharay. Att använda er av det kan lösa problem som ni kan ha när ni tillverkar eller jobbar med vissa saker. Användningsområdet för dessa antistatprodukter som Alpharay har är bland annat billackering, elektroniktillverkning och laboratorier.

Har ni produktionsproblem så kan det bero på statisk elektricitet. Då är det bra att använda er av rät sorts antistatslösning.

Genom att ni använder er av olika lösningar inom antistat, så kan ni slippa defekta produkter, onödiga underhåll eller stopp i produktionen på grund av statisk elektricitet. Det blir även en tryggare arbetsmiljö.

Andra bra produkter

Alpharay erbjuder inte bara antistatprodukter eller jonisatorer utan de har även en hel del inom tryckluftsprodukter. Bland annat har de import och försäljning av tryckluftsprodukter från Exair Corporation, USA. De erbjuder allt inom besparing av tryckluft, renblåsning, kylning, industriell rengöring, lackering, materialtransport och mycket mer.